•  
 
Navigáció
· Főoldal
· Írások
· Linkek
· Képtár
· Kapcsolat
· Keresés
· Miserend
· Idézetek
· Óvodai és Iskolai hittan
Temető-szabályzat
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

Az első 10 év CD
Kápolna újság
Templomunk CD-DVD
Idézetek
Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.
-- Mt(28:20)
Hűsvét 4. vasárnapja - 2017. május 7 - 14.

Telve van az Úr irgalmával,
az egek az Úr szavára lettek, alleluja.

 

Miserend

május 7. húsvét negyedik vasárnapja  8.00

május 12. péntek  18.00

május 14. húsvét ötödik vasárnapja  8.00

 

Híreink

 - Köszönet mindenkinek, aki eljött az énekkar koncertjére. 

- Házassági hirdetés: Mészáros Csaba, Mészáros József és Csókás Erzsébet ref. nőtlen fia feleségül veszi Bravik Edinát, Bravik László és Berényi Etelka rk. hajadon lányát. Imádkozzunk a házasulandókért. 

- Május 21-én 10 órakor Dr. Beer Milkós váci püspök atya tart hálaadó szentmisét templomunk felszentelésének 10. évfordulója alkalmából. Mindenkit szeretettel várunk és a szentmise után mindenkit megvendégelünk! Úgy készüljünk, hogy maradni tudjunk! Velünk ünnepelnek az örkényiek és a tatárszentgyörgyiek is! Aki tud, kérjük, egy tálca süteménnyel járuljon hozzá a vendéglátáshoz!

 

Ünnepek a héten

csütörtök: Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú

 szombat: Fatimai Boldogságos Szűz Mária

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Húsvét harmadik vasárnapja - 2017. április 30 - május 7.

Ujjongj az Úrnak, földkerekség,
nevének fönségéről énekelj,
zengj néki dicsőítő éneket, alleluja.

 

Miserend

április 30. húsvét 3. vasárnapja  8.00

május 5. péntek  18.00

május 7. húsvét 4. vasárnapja  8.00

 

Híreink

 - Ma du. 4 órakor lesz kórusunk 10 éves koncertje az örkényi templomban, melyre mindenkit szeretettel várunk.

- Pénteken reggel megáldoztatom az elsőpéntekes betegeket.

 

Ünnepek a héten

Hétfő: Szent József, a munkás

 Kedd: Szent Atanáz püspök és egyháztanító 

Szerda: Szent Fülöp és Jakab apostolok 

Csütörtök: Szent Flórián vértanú

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Húsvét második vasárnapja, Isteni irgalmasság ünnepe

Örüljetek dicsőségeteknek, adjatok hálát Istennek,
aki meghívott titeket a mennyek országába, alleluja.

 

Miserend

 április 23. húsvét 2. vasárnapja  8.00

április 28. péntek  17.00

április 30. húsvét 3. vasárnapja  8.00

 

Híreink

- Köszönet a templom takarításért, díszítésért és a liturgikus szolgálatért mindenkinek.

- Pénteken a szentmise kivételesen 5 órakor lesz.

- Jövő vasárnap du. 4 órakor lesz kórusunk 10 éves koncertje az örkényi templomban, melyre mindenkit szeretettel várunk.

 

Ünnepek a héten

hétfő: Szent György vértanú

kedd: Szent Márk evangélista

szombat: Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Hűsvétvasárnap, 2017. április 16 - 23.

Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!

 

Miserend

április 16. húsvét  9.00

április 17. húsvéthétfő  8.00

április 21. péntek  18.00

április 23. húsvét második vasárnapja  8.00

 

Híreink

- A mise után a gyerekek gyülekezzenek a sekrestye ajtónál tojás keresésre.

- Köszönet a templom takarításért, díszítésért és a liturgikus szolgálatért mindenkinek.

- Csütürtökön este 7 órakor a kórus próba a templomban lesz, előtte mappa rendezés.

- Az első 10 év címmel 2017. április 30-án 16 órakor ünnepi koncertet ad a Cantate Domino Kórus az örkényi katolikus templomban. Mindenkit sok szeretettel várunk.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

A nagyheti szertartások időpontjai

Nagycsütörtök  17.00 ünnepi igeliturgia az Utolsó vacsora emlékére

Nagypéntek  17.00 nagypénteki ünnepi igeliturgia

Nagyszombat  17.00

Húsvétvasárnap   9.00 énekel a kórus

Virágvasárnap - 2017. április 9 - 16.

Hat nappal húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe.
Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal.
És kiáltozták hangos szóval: hozsanna a magasságban!
Áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél.

 

Miserend

április 9.  - virágvasárnap   8.00

április 13. - nagycsütörtök 17.00, ünnepi ligeliturgia

április 14. - nagypéntek 17.00, ünnepi igeliturgia

április 15. - nagyszombat 17.00

április 16. - húsvét  9.00, főpásztor szándékára

 

Híreink

 - Hétfőn este 7 órakor kórus próba az örkényi plébánián. Mivel csoport fényképezés is lesz, kórus ruhát hozzanak!

 - Nagypénteken fél 5-től keresztúti imádság lesz a templomban. 

- Jövő vasárnap reggel 9 órakor kezdődik a szentmise, melyen énekel az énekkar. 

- Idén ismét lesz éjjeli keresztút, ez alkalommal Táborfalván. Indulás a Jaj majorban a vadászház parkolójából, éjfélkor. Akinek nincs autója és szeretne jönni, legkésőbb 23.45-re legyen az Éden persszónál, hogy felvehessük autóval. Az éjjeli keresztút lényege a közös kereszthordozás és a csendes imádság. Így éljük át Krisztus magányát, szenvedését, amit értünk vállalt.

- Az első 10 év címmel 2017. április 30-án 16 órakor ünnepi koncertet ad a Cantate Domino Kórus az örkényi katolikus templomban. Mindenkit sok szeretettel várunk.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

10 éves a Cantate Domino Kórus

Nagyböjt negyedik vasárnapja - 2017. március 26 - április 2.

Örvendezz Isten népe!
Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye.
Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok.
Vígasztalódjatok meg, mint gyermek megnyugszik anyja kebelén.

 

Miserend

 március 26. nagyböjt 4. vasárnapja  8.00

március 31. péntek  18.00

április 2. nagyböjt 5. vasárnapja  8.00

 

Híreink

- Pénteken fél 6-tól keresztúti imádság lesz a templomban. A mise után rövid Szentségimádás, mely része a templom 10 éves évfordulójának ünnepére való készületünknek.

- Pénteken este 7 órakor lesz a jegyesoktatás következő alkalma az örkényi plébánián. Minden jegyespárt, szeretettel várok.

- Április 1-jén, szombaton egész délután és este nagyböjti készület lesz az örkényi templomban. Lelkigyakorlatos beszéd, gyóntatás, szentmise. Vezeti Ft. Kovács Attila tápiógyörgyei plébános. Készüljünk úgy, hogy ekkor tudunk vendég atyánál gyónni és szánjuk rá ezt az időt! A paphiány miatt nagyon nehéz külön vendég papot hívni. Kérem, hozzuk meg ezt az áldozatot, hogy átmegyünk Örkényre. Itt is van gyóntatás, de vendég atya itt nem lesz. Az át- és hazajutást biztosítjuk, mint más alkalommal is tettük. Kezdés: 14 órakor. Szentmise: 17 órakor.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt harmadik vasárnapja, 2017. március 19 - 26.

Szemem mindig az Úrra tekint,
hiszen Ő vonja ki lábam a csapdából.
Tekints rám és irgalmazz: elhagyott vagyok és nyomorult.

 

Miserend

mátcius 19. nagyböjt 3. vasárnapja  8.00

március 24. péntek  18.00

március 26. nagyböjt 4. vasárnapja  8.00

 

Híreink

- Templom takarítókat keresünk. 5 hetente kerül sorra egy csoport. Miénk a templom, érezzük magunkénak. Jelentkezés a sekrestyében.

- A templom padjaiban lévő ülőszivacsok huzatjainak cseréje időszerűvé vált. Kb. 2000 forint / darab. Kérjük, aki teheti erre a szándékra adakozzon. Köszönjük!

 - Pénteken fél 6-tól Keresztúti imádság lesz a templomban. A mise után rövid Szentségimádás, mely része a templom 10 éves évfordulójának ünnepére való készületünknek.

- Pénteken este 7 órakor lesz a jegyesoktatás következő alkalma az örkényi plébánián. Minden jegyespárt, szeretettel várok.

- Április 1-jén, szombaton egész délután és este nagyböjti készület lesz az örkényi templomban. Lelkigyakorlatos beszéd, gyóntatás, szentmise. Vezeti Ft. Kovács Attila tápiógyörgyei plébános. Részletek később. Készüljünk úgy, hogy ekkor tudunk vendég atyánál gyónni és szánjuk rá ezt az időt! A paphiány miatt nagyon nehéz külön vendég papot hívni. Kérem, hozzuk meg ezt az áldozatot, hogy átmegyünk Örkényre. Itt is van gyóntatás, de vendéga atya itt nem lesz. Az át- és hazajutást biztosítjuk, mint más alkalommal is tettük.

 

Ünnepek a héten

hétfő: Szent József, A Boldogásos Szűz Mária Jegyese

szombat: Urunk Születésének Hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Beer Miklós nagyböjti gondolatai

A Váci Egyházmegye videójában Beer Miklós püspök kiemeli:
a nagyböjti időszak az Istennel való találkozásra készít fel.

Nagyböjt második vasárnapja, 2017. március 12 - 19.

Szívem Rólad mondta: "Keressétek az Ő arcát!"
A Te arcodat keresem, Uram.
Ne rejtsd el előlem arcodat!

 

Miserend

március 12. nagyböjt 2. vasárnapja  8.00

március 17. péntek  18.00

március 19. nagyböjt 3. vasárnapja  8.00

 

Híreink

- Templom takarítókat keresünk. 5 hetente kerül sorra egy csoport. Miénk a templom, érezzük magunkénak. Jelentkezés a sekrestyében.

 - A templom padjaiban lévő ülőszivacsok huzatjainak cseréje időszerűvé vált. Kb. 2000 forint/darab. Kérjük, aki teheti erre a szándékra adakozzon. Köszönjük! 

- Pénteken fél 6-tól Keresztúti imádság lesz a templomban. A mise után rövid Szentségimádás, mely része a templom 10 éves évfordulójának ünnepére való készületünknek. 

- Pénteken este 7 órakor lesz a jegyesoktatás következő alkalma az örkényi plébánián. Minden jegyespárt, szeretettel várok.

- Április 1-jén, szombaton egész délután és este nagyböjti készület lesz templomunkban. Lelkigyakorlatos beszéd, gyóntatás, szentmise. Vezeti Ft. Kovács Attila tápiógyörgyei plébános. Részletek később. Készüljünk úgy, hogy ekkor tudunk vendég atyánál gyónni és szánjuk rá ezt az időt! A paphiány miatt nagyon nehéz külön vendég papot hívni. Kérem, hozzuk meg ezt az áldozatot, hogy átmegyünk Örkényre. Itt is van gyóntatás, de vendéga atya itt nem lesz. Az át- és hazajutást biztosítjuk, mint más alkalommal is tettük.

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyheti szertartások

március 29. nagycsütörtök
17.00-kor szentmise az utolsó vacsora emlékére

március 30. nagypéntek
17.00 ünnepi liturgia

március 31. nagyszombat
17.00-kor szentmise

április 1. húsvétvasárnap
9.00 szentmise

Alapítványunk
Istenháza Táborfalva Alapítvány adószáma:
18710326-1-13
Legújabb cikkek
· Karitász tábor 2017
· Boldog Meszlényi Zoltán
· Andocsi zarándoklat
· Beer Miklós: Senki n...
· Új evangelizáció kon...
· Az én táborom!
· Árpád-házi Szent Kinga
· Beer Miklós: Elindít...
· Betlehemezés
· Hittanverseny Dabas-...
· Aranymisével egybekö...
· Hittanos tábor 2011.
· Hittanos kirándulás
· Nagyböjt 5. vasárnap...
Felhasználók
· Online vendégek: 2

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 13
· Legújabb tag: kerepeczki zoltan
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése