•  
 
Navigáció
· Főoldal
· Írások
· Linkek
· Képtár
· Kapcsolat
· Keresés
· Miserend
· Idézetek
· Óvodai és Iskolai hittan
Temető-szabályzat
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

Az első 10 év CD
Kápolna újság
Templomunk CD-DVD
Idézetek
Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.
-- Mt(7:7-8)
2018. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2018. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Kedves Testvérek!

A nagyböjti időben a szentmise prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki készületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció)

A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ezzel két egyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat.
Régi böjti hagyomány volt az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel. Ezeket a példákat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.
A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Ferenc pápa az idei nagyböjti körlevelében így buzdít bennünket:
„Az alamizsnálkodás gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém. Mennyire szeretném, hogy az adakozás valódi életstílussá válna mindenkiben! Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban megélt közösség kézzelfogható tanúságtételét. Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés ügyében: „ …mert javatokra válik” (2Kor 8,10).
Ez különösen is igaz Nagyböjtre, amikor számos szervezet tart gyűjtést nehéz helyzetben lévő egyházaknak és népeknek. Bárcsak mindennapi kapcsolatainkban is, minden olyan testvérünkkel szemben, aki segítséget kér, arra gondolnánk, hogy ez egy felhívás a Gondviselés részéről. Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt vegyünk abban, ahogyan Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy segítsen egy testvéremen, hogy ne gondoskodna az én szükségemről is legközelebb ő, akit senki nem múlhat felül nagylelkűségben?”

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 4-től 11-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
 „1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat

Kelt: Budapest, 2018. nagyböjt 2. vasárnapján

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Nagyböjt 2. vasárnapja - 2018. február 25 - március 4.

Szívem mondta: "Keressétek az Ő arcát!"
A Te arcodat keresem, Uram.
Ne rejtsd el előlem arcodat!

 

Miserend

 február 25. nagyböjt 2. vasárnapja 8.00

március 2. péntek 18.00

március 4. nagyböjt 3. vasárnapja 8.00

 

Híreink

- Pénteken mise előtt beteg áldoztatás.
- Pénteken lesz szentmise, és fél 6-kor keresztúti imádság.
- Pénteken este 7 órakor jegyesoktatás lesz az örkényi plébánián.
- Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés.
- Nagyböjti lelkigyakorlat.

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt 1. vasárnapja, 2018. február 18 - 25.

Ha kiált hozzám, meghallgatom;
megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki,
hosszú élettel áldom meg.

 

Miserend

február 18. nagyböjt 1. vasárnapja 8.00

február 25. nagyböjt 2. vasárnapja 8.00

 

Híreink

 - Pénteken nem lesz szentmise, de fél 6-kor keresztúti imádság lesz, a végén áldoztatással.

- Pénteken este 7 órakor lesz az első jegyesoktatás az örkényi plébánián. Várom az ez évben házasulókat!

- Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés.

 

Ünnepek a héten

csütörtök: Szent Péter Apostol székfoglalása

szombat: Szent Mátyás Apostol

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Nagyböjt étkezési fegyelme

1.) Böjt és hústól való megtartóztatás van hamvazószerdán és nagypénteken. E napokon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és egyszer jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad enni.

2.) Kötelező hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekein a betöltött 14 éves kortól.

Ezek a szabályok egyénenként változhatnak (pl. egészségi állapot, munkahelyi étkezés).
Megalapozzák a nagyböjt lelkületét, de nemcsak ez, hanem az imádságra, bűnbánatra, jó tettekre, egyszóval a megtérésre kész lelkült mellett hatékonyak!

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 6. vasárnap, 2018. február 11 - 18.

Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam,
hogy megszabadíts engem!
Erősségem és menedékem valóban Te vagy,
neved miatt vezess és irányíts engem!

 

Miserend

február 11. évközi 6. vasárnap  8.00

február 14. szerda 17.00 hamvazószerda

február 18. nagyböjt 1. vasárnapja  8.00

 

Híreink

 - Szerdán este 5 órakor szentmise és hamvazással elkezdődik a Nagyböjt. A böjti szabályokat tartsuk meg, éljük át és készüljünk Húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére lélekben megtérve, bűn nélkül!

- Hamvazószerdán elkezdődik nagyböjti készületünk. Az étkezési szabályok a hirdetőn is olvashatók, ezek a következők: 1. Böjt és hústól való megtartóztatás van Hamvazószerdán,
 és Nagypénteken. E napokon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és egyszer szabad jóllakni, húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad enni.

 2. Kötelező hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekein
 a betöltött 14 éves kortól.

- Pénteken fél 6-kor keresztúti imádság lesz.

 

Ünnepek a héten

szerda: hamvazószerda

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 5. vasárnap, 2018. február 4 - 11.

Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és Alkotónk előtt,
mert Ő a mi Urunk, Istenünk.

 

Miserend

február 4. évközi 5. vasárnap  8.00

február 9. péntek  18.00

február 11. évközi 6. vasárnap  8.00

 

Híreink

 - Pénteken a szetnmise után várom az Egyháztanács tagjait a zárszámadás, költségvetés és az év programjainak megbeszélésére.

 

Ünnepek a héten

Hétfő: Szent Ágota szűz és vértanú

 Kedd: Miki Szent Pál és tártsai vértanúk 

Szombat: Szent Skolasztika szűz

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 4. vasárnap, 2018. január 28 - február 4.

Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk,
és gyűjts egybe a pogányok közül,
hogy szent nevedet magasztaljuk
és dicséreted legyen dicsekvésünk.

 

Miserend

január 28. évközi 4. vasárnap 8.00

február 2. péntek 18.00

február 4. évközi 5. vasárnap 8.00

 

Híreink

 - Pénteken betegáldoztatás a szentmise előtt.

- Pénteken a szentmisében szentelem a gyertyákat, ekkor hozzák a Testvérek.

- Pénteken és vasárnap a szentmisékben Balázs áldást adok.

 

Ünnepek a héten

szerda: Bosco Szent János áldozópap
péntek: Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony
szombat: Szent Balázs püspök és vértanú

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Évközi 3. vasárnap, 2018. január 21 - 28.

Énekeljetek az Úrnak éneket,
minden föld az Úrnak énekeljen.
Színe előtt jár a fényesség és a fönség
szentélyében erő és dicsőség!

 

 Miserend

január 21. évközi 3. vasárnap 8.00

január 28. évközi 4. vasárnap 8.00

pénteken nem lesz szentmise

 

Ünnepek a héten

hétfő: Boldog Batthyány Strattmann László
szerda: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító
csütörtök: Szent Pál apostol megtérése
péntek: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Szent család vasárnapja, 2017. december 31 - január 7.

A pásztorok gyorsan útra keltek,
és megtalálták Máriát, Józsefet
és a jászolban fekvő gyermeket.

 

Miserend

december 31. Szent család 8.00, év végi hálaadás

január 1. 16.00 újév

január 5. péntek 8.00 előesti szentmise vízkeresztre

január 7. Urunk megkeresztelkedése 8.00

 

 Híreink

- Köszönet a hajnali szentmiséken való részvételért, a reggelik elkészítéséért, a fák beállításáért és a templom takarításért, díszítésért!

 - Az ünnepi miserend a hirdető táblán olvasható. 

- Januárban, Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódik a házszentelés szertartása. Aki szeretné, hogy megáldjam, pár perces szertartás keretében családja házát, iratkozzon fel a sekrestyében. Január 5-én, pénteken délután és este megyek Táborfalván. Egyéni időpont lehetséges, de egyeztetés szükséges.

 

Ünnepek a héten

hétfő: Szűz Mária, Isten anyja, Újév
kedd. Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergyely püspökök és egyháztanítók
szombat: Vízkereszt
vasárnap: Urunk megkeresztelkedése

Balogh László
plébániai kormányzó

Advent 3. vasárnapja. 2017. december 17 - 24.

Örüljetek az Úrban szüntelenül:
újra csak azt mondom, örüljetek,
az Úr közel van!

 

Miserend

december 17. advent 3. vasárnapja 8.00

december 18. hétfő 6.00 rorate

december 19. kedd 18.00 lelkigyakorlatos szentmise

december 22. péntek 6.00 rorate

december 23. szombat 15.00

 

Híreink

- December 18-19-20-án Adventi Lelkigyakorlat lesz a 3 templomban, tehát Tatárszentgyörgyön, Táborfalván és Örkényen. A misék 18 órakor kezdődnek, a gyóntatás 17 órakor. Amelyik napon nem helyben lesz, az átjutást biztosítjuk különbusszal. A lelkigyakorlatot vezeti Ft. Krizsán Zoltán karancslapujtői plébániai kormányzó. A különbuszhoz jelentkezés a sekrestyében.
- Jövő vasárnap délelőtt nem lesz szentmise, csak szombaton 15.00-kor lesz vasárnapra érvényes mise! Szenteste 16 órakor szentmise. Előtte negyed 4-kor karácsonyi pásztorjáték lesz a gyerekek előadásában.
- Szeretettel kérjük, hogy ez évi egyházi hozzájárulásukat fizessék be, ezzel is hozzájárulva egyházközségünk, templomunk fenntartásához! Ezt megtehetik a sekrestyében, vagy Horváth Zoltánnál. Hozzájárulásukat köszönjük!
- Hétfőn és pénteken reggel 6 órakor hajnali szentmisék vannak. A misék után reggelire várunk mindenkit!
- Januárban, Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódik a házszentelés szertartása. Aki szeretné, hogy megáldjam, pár perces szertartás keretében családja házát, iratkozzon fel a sekrestyében. Január 5-én, pénteken délután és este megyek Táborfalván. Egyéni időpont lehetséges, de egyeztetés szükséges.

Advent harmadik vasárnapja

 

Balogh László
plébániai kormányzó

Adventi Családi Forgatag - képekben

Nagyheti szertartások

március 29. nagycsütörtök
17.00-kor szentmise az utolsó vacsora emlékére

március 30. nagypéntek
17.00 ünnepi liturgia

március 31. nagyszombat
17.00-kor szentmise

április 1. húsvétvasárnap
9.00 szentmise

Alapítványunk
Istenháza Táborfalva Alapítvány adószáma:
18710326-1-13
Legújabb cikkek
· Karitász tábor 2017
· Boldog Meszlényi Zoltán
· Andocsi zarándoklat
· Beer Miklós: Senki n...
· Új evangelizáció kon...
· Az én táborom!
· Árpád-házi Szent Kinga
· Beer Miklós: Elindít...
· Betlehemezés
· Hittanverseny Dabas-...
· Aranymisével egybekö...
· Hittanos tábor 2011.
· Hittanos kirándulás
· Nagyböjt 5. vasárnap...
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 13
· Legújabb tag: kerepeczki zoltan
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése